„Viščiukai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „VOVERIUKAI“
(3-4 metai)
Darbo laikas:
7.00 val.-17.30 val.
Grupėje dirba:

Renata Viskontienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Eglė Katkauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Vaida Raišuotė, mokytojų padėjėja ir Nijolė Andrijauskienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

 

,,VOVERIUKAI“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS: 

  • Tausoju knygas ir žaislus.
  • Šiukšles metu į šiukšlių dėžę.
  • Daiktus dedu į nuolatinę jų vietą.
  • Tvarkingai pasidedu drabužius.
  • Kai noriu paprašau, kai gaunu, padėkoju.
  • Paguodžiu tą, kuris liūdi, verkia.
  • Atsiprašau ir atleidžiu.

Ikimokyklinio ugdymo grupėje „Voveriukai“, vaikai ugdomi pagal lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ parengtą „Ikimokyklinio ugdymo programą“, „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, integruojama sveikatingumo ugdymo programa ,,Šitaip auga Ąžuolėliai“, vykdoma socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“. Grupėje vykdomi projektai: „Aš – pasakų pasaulio dalis“, tikslas – ugdyti vaikų domėjimąsi pasakomis, vaidyba, turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, ugdyti vaikų saviraišką, gebėjimą reikšti emocijas. Projektas „Pasakyk pasauliui labas“ – tarptautinis projektas, skirtas ugdyti vaikų tarpkultūrinį pažinimą skatinant vaikus aktyviai veikti, imtis iniciatyvos, padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas dėl kitokios socialinės aplinkos, ugdyti pagarbą kitoms tautoms, jų kultūroms ir tradicijoms, toleruoti kitų kultūrų skirtumus.

Didesnį dėmesį skirsime socialiniam – emociniam, sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui, tyrinėjimams, eksperimentavimui, STEAM veikloms.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje – darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.