Įstaigos uždaviniai

Padėti ugdytiniams įgyti bendrąsias kompetencijas, etnines, dvasines vertybes, bei gebėjimus, reikalingus žinioms ir patirčiai kaupti, atrasti ir kelti idėjas, numatyti ir įgyvendinti sumanymus, tapti socialiais, atsakingais, laisvais, savarankiškais, nuolat besimokančiais, motyvuotais, brandžiais, pilietiškais visuomenės nariais.

Teikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padėti kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti individualios pažangos.

Mūsų grupės

Mes džiaugiamės, kad mūsų darželyje yra net 12 įvairaus amžiaus vaikų grupių!

Plačiau
Vaikų priėmimas

Prašymas registruoti vaiką į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę.

PLAČIAU
Elektroninis dienynas

Siūlome naudotis mūsų įstaigos elektroniniu dienynu “Mūsų darželis”.

PLAČIAU
Nuotolinis ugdymas

Visa informacija apie įstaigoje organizuojama nuotolinį ugdymą.

PLAČIAU

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų.

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

2021-01-14

Šiandien, Sausio 13-ąją, lopšelio-darželio -„Ąžuoliukas“ languose sužibo žvakių liepsnelės. Dalyvavome visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Šią dieną prisimename ir pasakojame savo mažiesiems, kas vyko lygiai prieš 30 metų, 1991-aisiais sausio  13-ąją, kuo įsimintina ir svarbi ši data, aiškinamės, ką reiškia būti lietuviu, ką reiškia žodžiai „Trispalvė“, „Vytis“, o svarbiausia –„Laisvė“. Džiugu, kad darželio

Tyrinėjimų savaitė

2020-12-04

Šiais mokslo metais visose lopšelio-darželio grupėse įgyvendinamas projektas „STEAM lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Projekto veiklas grupėse individualiai planuoja ir organizuoja mokytojos, atsižvelgdamos į vaikų poreikius, gebėjimus. Lapkričio mėnesio antroje pusėje mažiesiems ypač buvo smagu pasinerti į eksperimentines veiklas, nes organizavome ir įgyvendinome  „Tyrinėjimų savaitę“. Kiekviena grupė rinkosi savo temą, priemones, laiką ir atlikimo būdus. „Giliukų“ grupės vaikai

,,Kai šviečia žibintai”

2020-11-23

Lapkričio11 d. Šv. Martyno diena paskutinė rudens šventė. Seniau žmonės iš šios dienos spręsdavo, koks oras būsiąs per Kalėdas. Žmonės anksčiau sakydavo: „Jei Martynas su bradu (purvu), tai Kalėdos su ledu, jei Martynas su ledu, tai Kalėdos su bradu“. Šv. Martyno rytą, dar neprašvitus, vaikai nešini šviečiančiais žibintais rinkosi prie bibliotekos-skaityklos. Šv. Martyno eisena su

Mažieji talkininkai

2020-11-23

Kiemo tvarkdarys Algelis –  ankstų rytą visad kelias,  kad nušluotų takelius,  aikšteles ir laiptelius,  kad suoleliai švarūs kviestų pabėgiojus atsisėsti.  Bet Algelis pailsėtų,  jei vaikučiai jam padėtų.  Tad šaunieji pelėdžiukai tarp spalvotų lapų sukas –  grėbia, krauna į maišus,  kad kiemelis būt gražus. Tai šauniesiems talkininkams  ir pritinka, ir patinka –  pasigirti darbeliu, pasidžiaugt rudenėliu…

,,Skruzdėliukų“ rytas kitaip

2020-11-06

Rytą smagiai leidome tarp medžių, kur vieni  vis dar pasipuošę pageltusiais lapais, o kiti jau senokai plikom šakom stiebiasi į rudenėjančią saulę. Parke atlikome įvairiausias  matematines  užduotis: matavome atstumus tarp medžių, lyginome medžių kamienų apimtis, atpažinome medžius ir jų lapus, juos  grupavome, skaičiavome, bandėme suskaičiuoti medžių šakas, bet tai sekėsi sunkiausiai, nes jų tiek daug…

Pyragų diena

2020-11-06

Šiandien-lapkričio 6 d. minima Pyragų diena. Nuo pat ryto mūsų darželyje kvepėjo cinamonu, vanile, gerumu, draugyste… Ši diena mūsų darželyje buvo paminėta šiek tiek kitaip-be šurmulio koridoriuose, be šypsenų… Šiemet mes siuntėme saldžius linkėjimus vieni kitiems į grupes. Kadangi šiuo-karantino laikotarpiu negalime laisvai susitikti, apsikabinti, bendrauti, mes loterijos pagalba nusiuntėme vienos grupės saldžius linkėjimus, kitai.

„Nykštukų“ grupės vaikų išvyka į biblioteką

2020-10-28

Ar galėtumėte patikėti, kad bibliotekoje gyvena pelytė? Ir ne bet kokia, o mokanti skaityti knygas. Ir ne tik išmintinga pelytė, bet dar ir lapė, kuri vikriai sukinėjasi tarp knygų lentynų. Taip taip… Būtent skaitančią ir daug žinančią pelytę ir šmaikštuolę lapę (Vaikų literatūros centro bibliotekininkės Zofija Mačiuvienė ir Simona Gagilaitė) priešmokyklinio ugdymo „Nykštukų“ grupės vaikai

Eksperimentas ,,Kas skęsta, kas plaukia ?”

2020-10-28

,,Šnekučių” grupėje vykdomas STEAM projektas ,,Vandens lašely atsispindi svajonės mano”. Spalio mėnesį su grupės vaikais atlikome eksperimentą su įvairiais daiktais. Sužinojome kas skęsta, o kas išsilaiko vandens paviršiuje. Prieš tai aptarėme daiktų savybes, iš ko jie pagaminti. Į vonelę įpylėme vandens ir kiekvienas vaikas dėjo daiktus: popierinį laivelį, balionėlį, kamštukus, cento monetas, lengvus ir sunkius

COVID-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose

2020-10-27

Kviečiame susipažinti su Nacionalinio sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos parengta informacija apie COVID-19 ligos valdymą vaikų ugdymo įstaigose (atsisiųsti).

Lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“– STEAM mokyklų tinklo nariai

2020-10-27

Šiuolaikiniame ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme vis dažniau naudojamasi integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo (STEAM, angl. Science, technology, engineering, arts, math’s) idėjomis, skatinančiomis ugdytinius kūrybiškai veikti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, kelti hipotezes, įžvelgti priežasties ir pasekmės ryšius, nusakyti išvadas. Ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų sritis: gamtos pažinimą ir tyrinėjimą (stebėjimą,

Mums svarbi Jūsų nuomonė

Mes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis

Mūsų partneriai