Misija, vizija, vertybės

VIZIJA

Inovatyvi, besimokanti, bendradarbiaujanti mokykla, atvira kiekvienam bendruomenės nariui.

MISIJA

Sveikatą stiprinanti, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikianti mokykla, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principu siekianti asmenybės ūgties.

VERTYBĖS

PAGARBA – sau ir šalia esančiam.
TOBULĖJIMAS – mokytis ir mokyti.
ATSAKOMYBĖ – už žodį, veiksmą, poelgį.
BENDRADARBIAVIMAS – kartu siekti bendrų tikslų.
PASITIKĖJIMAS – tu gali.