Ugdymo turinio atnaujinimas

UTA komandos sudėtis (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” UTA įgyvendinimo priemonių planas (atsisiųsti).

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

 UTA reglamentuojantys dokumentai (informacija ruošiama)

Naudingos nuorodos:

Mokymai

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinimo Europos socialinio fondo remiamo projekto mokymai ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”, projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001, laikotarpis 2022 m. gegužės – spalio mėn. dalyvauja priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir direktorės pavaduotoja ugdymui.