Nuotolinis ugdymas

  • 0 comments

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” nuotolinio mokymo(si) taisyklės (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo mokymo nuotoliniu būdu priemonių planas (atsisiųsti).

Dalintis