Darbo užmokestis

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius Praėjusių metų (2023 m.) Darbuotojų skaičius
Praėjusio ketvirčio
(2024 m. II ketv.)
Direktorius 1 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1
Ūkio dalies vedėjas 1 1
Vyr. buhalteris 1 1
Raštinės vedėjas 1 1
Mokytojas 6 1624,09 6 1782,01
Vyr. mokytojas 9 1723,60 9 1865,60
Mokytojas metodininkas 6 1873,33 6 1986,33
Logopedas 2 2
Meninio ugdymo mokytojas 2 2
Mokytojo padėjėjas 6 996,03 8 1087,31
Vaikų priežiūros darbuotojas 14 984,68 14 1162,30
Virėjas 3 1004,40 3 1162,40
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) 2 2
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 1 1

Per 2024 m. II ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.