Darbo užmokestis

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius Praėjusių metų (2021 m.) Darbuotojų skaičius
Praėjusio ketvirčio
(2022 m. II ketv.)
Direktorius 1 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1
Ūkio dalies vedėjas 1 1
Vyr. buhalteris 1 1
Raštinės vedėjas 1 1
Mokytojas 11 1348,10 11 1348,10
Mokytojas metodininkas 7 1525,74 7 1525,74
Logopedas 2 2
Meninio ugdymo mokytojas 2 2
Mokytojo padėjėjas 4 4 780,57
Vaikų priežiūros darbuotojas 14 754 14 825,49
Virėjas 3 754 3 836,33
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) 2 2
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 1 1

Per 2022 m. II ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.