Darbo užmokestis

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius Praėjusių metų (2022 m.) Darbuotojų skaičius
Praėjusio ketvirčio
(2023 m. IV ketv.)
Direktorius 1 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1
Ūkio dalies vedėjas 1 1
Vyr. buhalteris 1 1
Raštinės vedėjas 1 1
Mokytojas 6 1452,42 6 1624,09
Vyr. mokytojas 9 1553,76 9 1723,60
Mokytojas metodininkas 6 1672,44 6 1873,33
Logopedas 2 2
Meninio ugdymo mokytojas 2 2
Mokytojo padėjėjas 6 893,24 8 996,03
Vaikų priežiūros darbuotojas 14 936,68 16 984,47
Virėjas 3 950,25 3 1004,40
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) 2 2
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 1 1

Per 2023 m. IV ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.