Darbo užmokestis

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius Praėjusių metų (2021 m.) Darbuotojų skaičius
Praėjusio ketvirčio
(2022 m. IV ketv.)
Direktorius 1 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1
Ūkio dalies vedėjas 1 1
Vyr. buhalteris 1 1
Raštinės vedėjas 1 1
Mokytojas 9 1348,10 9 1452,42
Vyr. mokytojas 7 1553,76 7 1553,76
Mokytojas metodininkas 7 1525,74 5 1672,44
Logopedas 2 2
Meninio ugdymo mokytojas 2 2
Mokytojo padėjėjas 6 5 893,24
Vaikų priežiūros darbuotojas 14 754 16 936,68
Virėjas 3 754 3 950,25
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) 2 2
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 1 1

Per 2022 m. IV ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.