Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” 2021-2022 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2020-2021 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (atsisiųsti)

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2019-2020 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (atsisiųsti).

2022-2023 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliktas pagal  Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. V-98 „Dėl mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. Su vertinimo išvadomis supažindinta lopšelio-darželio Taryba, įstaigos bendruomenė.