Viešosios ir administracinės paslaugos

Kretingos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas” teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAI

Paslauga-ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.
Paslaugos aprašymas-ikimokyklinio ugdymo paslaugos paskirtis padėti vaikui (nuo 2 iki 5 (6) metų) tenktinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Paslauga teikiama vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijus nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mininstras.
Paslauga-priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Paslaugos aprašymas-priešmokyklinio ugdymo paslaugos paskirtis padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis, pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo paslauga teikiama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta priešmokyklinio ugdymo programa. Paslauga pradedama teikti, kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 6 metai. Tėvų prašymų gali būti teikiama ir anksčiau, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

Elektroniniai valdžios vartai.

Pateikti savo nuomonę apie įstaigos teikiamas paslaugas bei jų kokybę galite: čia