Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas ir jo pakeitimai:

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (nauja redakcija), patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280. (atsisiųsti).

Priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo sprendimas Nr. T2-124 (2019-04-25) (atsisiųsti).

Priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo sprendimas Nr. T2-336 (2019-12-19) (atsisiųsti).