Komisijos, darbo grupės

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 

Zita Domarkienė – direktorė, pirmininkė;

Agnė Stuopelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Sigita Lubienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Lukošienė Birutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

 

Inventorizacijos komisija

 

Diana Bakstienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Laima Jašinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Kristina Kaunienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Nijolė Andrijauskienė – vaikų priežiūros darbuotoja, narė.

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

Stasė Žvaginienė – ūkio dalies vedėja, organizatorė;

Zita Domarkienė – direktorė, narė;

Vida Pikturnienė – vyr. buhalterė, narė;

Birutė Lukošienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Silvija Balčiūnienė– raštinės vedėja, narė.

 

Vaiko gerovės komisija

 

Diana Bakstienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Gitana Domarkienė – logopedė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Laura Stonkuvienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, sekretorė;

Ieva Tamašauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė;

Sigita Lubienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, komisijos narė;

Agnė Stuopelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, komisijos narė;

Rita Abrutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė;

Rugilė Dirginčienė – logopedė, komisijos narė.