Darbuotojų poreikis

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokyklos pavadinimas: Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

Pareigybės pavadinimas: logopedas.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai pretendentams:

Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.

skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;

lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Atrankai pretendentas gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas

Privalumai:

• darbo patirtis;

• buvusių darboviečių rekomendacijos.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Dokumentai pateikiami lopšelio-darželio raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu: Miško g. 5,  LT-97109 Kretinga arba elektroniniu paštu info@azuoliukas.kretinga.lm.lt

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2021 m. gegužės 23 d. 24. 00 val.

Išsamesnės informacijos teirautis lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas tel. Nr. 8 445 79 339

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Konkursui pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.

 

 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokyklos pavadinimas: Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis: 2 etatai.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai pretendentams:

• kvalifikacija turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774, reikalavimus;

• skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;

• lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Atrankai pretendentas gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas.

Privalumai:

• darbo patirtis;

• buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Dokumentai pateikiami lopšelio-darželio raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu: Miško g. 5,  LT-97109 Kretinga arba elektroniniu paštu info@azuoliukas.kretinga.lm.lt

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2021 m. gegužės 23 d. 24. 00 val.

Išsamesnės informacijos teirautis lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas tel. Nr. 8 445 79 339

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Konkursui pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.