Darbuotojų poreikis

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
SKELBIA ATRANKĄ MENINIO UGDYMO MOKYTOJO
PAREIGOMS UŽIMTI

 

Mokyklos pavadinimas: Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Atrankos būdas: pokalbis.

 • kvalifikacija turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774, reikalavimus;
 • skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;
 • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Privalumai:

 • darbo patirtis;
 • buvusių darboviečių rekomendacijos.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu.

 

Dokumentai pateikiami lopšelio-darželio raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu: Miško g. 5,  LT-97109 Kretinga arba elektroniniu paštu info@azuoliukas.kretinga.lm.lt iki 2021 m. rugpjūčio 17 d.

Išsamesnės informacijos teirautis lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ tel. Nr. 8698 24 7788

Pretendentai, kurių pateikti dokumentai atitinka atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.