Darbuotojų poreikis

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ SKELBIA ATRANKĄ
MITYBOS IR HIGIENOS SPECIALISTO 
PAREIGOMS UŽIMTI

 

Mokyklos pavadinimas: Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

Pareigybės pavadinimas: mitybos ir higienos specialistas.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis: nuo 588,69 (priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo).

Atrankos būdas: pokalbis.

Pareigybės lygis – B, jos paskirtis – vykdyti lopšelio-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mitybos ir higienos priežiūrą.

Darbo pradžia: 2024 m. sausio 1 d.

Reikalavimai pretendentams:

  1. Turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą.
  2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
  3. Žinoti vaikų sveikos mitybos principus, valgiaraščių sudarymo pagrindus.
  4. Gebėti vykdyti įstaigos higieninės būklės priežiūrą vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
  5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo patirtis (būtų privalumas).

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Atrankai pretendentas gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus pateikti į lopšelio-darželio raštinę asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: Miško g. 5, LT-97109 Kretinga ar elektroniniu paštu info@azuoliukas.kretinga.lm.lt iki 2023 m. gruodžio 24 d. 12.00 val.

Telefonas pasiteiravimui: (8 445) 79339.

Pretendentai, kurių pateikti dokumentai atitinka atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.