Istorija

Kretingos miesto lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pirmosios grupės pradėjo kurtis 1976 metų gruodžio mėnesį. Oficiali įsteigimo data skaitoma 1977 vasario 8 d.

1994-10-19 įregistruotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijoje pavadinimu Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

2004-04-08 lopšeliui-darželiui suteiktas paramos gavėjo statusas juridinių asmenų registre.

Pirmoji lopšelio-darželio vedėja Danutė Šopagienė, nuo 1977 m. lapkričio Petrutė Petronienė, nuo 2003 m. lapkričio Veronika Kerinienė, nuo 2017 m. vasario Zita Domarkienė.

Nuo 1991 metų, sumažėjus vaikų skaičiui, viename lopšelio-darželio korpuse įkurdintos Kretingos J. Pabrėžos vidurinės mokyklos pradinės klasės.

1996-1997 m.m. vėl padidėjus vaikų skaičiui ,,Ąžuoliukas” tapo ikimokyklinio ugdymo institucija.

1995 metais lopšelio-darželio bendruomenė pasirinko etnokultūrinio ugdymo kryptį.

Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“:

kuriama ugdomoji aplinka, tinkanti etniniam ugdymui ir tautos tradicijų puoselėjimui;

vartojama žemaičių kretingiškių tarmė ir papročiai tradiciniuose renginiuose;

ugdomoji veikla, vaikų saviraiška orientuota į lopšelio-darželio vizijos siekių realizavimą;

kuriami ir įgyvendinami projektai, praturtinantys ugdymo turinį, siekiant veiklos kryptingumo;

ugdytiniai ir pedagogai dalyvauja saviraiškos renginiuose: koncertuose, festivaliuose, konkursuose už įstaigos ribų.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato renovacija pradėta 2007 metais.

Renovacija buvo vykdoma trimis etapais – atnaujinimo darbai vykdomi iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos.

Vaikų ugdymosi erdvės atnaujintos pagal ES finansuojamą ugdymo sąlygų gerinimo programą.