Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (atsisiųsti).

2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (atsisiųsti).

2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti).

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (atsisiųsti).

2020 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (atsisiųsti).

2020 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti).