Nuostatai, taisyklės

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” nuostatai (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų, globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (atsisiųsti).

Darbo nuotoliniu būdu Kretingos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas” taisyklės (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti).