Nuostatai, taisyklės

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” nuostatai (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbo apmokėjimo sistema (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbuotojų etikos kodeksas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbo tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų, globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (atsisiųsti).

Darbo nuotoliniu būdu Kretingos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas” taisyklės (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo kontrolės procedūrų aprašas (atsisiųsti).

Kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudojimo bei atsakingų asmenų už jų priežiūrą skyrimo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas” įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” antspaudų apyvartos tvarkos aprašas (atsisiųsti).