Nuostatai, taisyklės

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” nuostatai (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų, globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (atsisiųsti).

Darbo nuotoliniu būdu Kretingos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas” taisyklės (atsisiųsti).