Korupcijos prevencija

 

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Kontaktai

Tel.: (8 445) 79 339 

El.p.: prevencija@kretingosazuoliukas.lt

 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PARENGTA ATMINTINĖ

Parsisiųsti PDF formatu

 

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA (atsisiųsti).

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti)