Tėvams

Apie mus

  • 0 comments
Plačiau

Nuotolinis ugdymas

  • 0 comments

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” nuotolinio mokymo(si) taisyklės (atsisiųsti). Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo mokymo nuotoliniu būdu priemonių planas (atsisiųsti).

Plačiau

Mokinių priėmimo tvarka

  • 0 comments

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas ir jo pakeitimai: Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (nauja redakcija), patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280. Priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo sprendimas Nr. T2-124 (2019-04-25) Priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo sprendimas Nr.

Plačiau