„Bitutės“

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „BITUTĖS“
(6-7 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:

Laima Jašinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Giedrė Riaubienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir  Vida Misiūnienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

 

„BITUČIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS: 

Esu draugiškas.

• Kai noriu, paprašau. Kai gaunu, padėkoju.

• Visada ką nors veikiu – žaidžiu, kuriu, dirbu.

• Pasisveikinu ir atsisveikinu su draugais ir pažįstamais.

Priešmokyklinio ugdymo „Bitutės“ grupėje vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014 m.) ir parengtą 2019-2022 m. sveikatingumo ugdymo  programą „Šitaip auga Ąžuolėliai!“.

Grupėje vykdomi projektai:

– socialinis ir gamtamokslinis projektas „Apie medų ir bites“. Bitės ir medus – stebuklas, kuris mums dovanoja gyvybę, džiaugsmą, sveikatą. Projekto tikslas – skatinti ugdytinių socializacijos plėtotę, palaikyti ir skatinti natūralų norą tyrinėti, kurti ir atrasti, patirti pasididžiavimo savimi jausmą.

– projektas „Knyga – mano draugas“. Skaitydami vaikams padedame tvirčiausią pagrindą jų ateities gyvenimui: kalbą, kuri svarbi komunikuojant, mokantis naujų dalykų, jausmų pažinimą, savo meilę ir meilę knygoms. Knygos vaikams suteikia galimybę lavinti kritinį mąstymą, padeda surasti ryšį tarp priežasčių ir pasekmių, moko, kaip elgtis konfliktų metu ir ragina prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Projekto tikslas – ugdyti skaitinius gebėjimus, skatinti vaikus pamėgti knygą.

– STEAM projektas „ šalyje“. Projekto tikslas – plėtoti skaičiavimo ir matavimo sritį, tenkinti vaikų poreikį pažinti skaičius per žaidimus, pojūčius, eksperimentus, dailę. Sudaryti vaikams sąlygas skaičiuoti, skirti, pavadinti, bei suvokti skaičių reikšmę, ugdyti vaikų kūrybiškumą.

– tarptautinė programa „Zipio draugai“. Tikslas – siekti geresnės emocinės vaikų savijautos, padedant jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

Visi drauge kuriame malonią, šiltą, jaukią, bet tuo pačiu ir ugdančią bei lavinančią aplinką, kurioje galime žaisti, tyrinėti, kurti, aktyviai veikti.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.