„Ežiukai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „EŽIUKAI“
(4-5 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:
Ieva Tamašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Nijolė Narvilaitė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Kamilė Talmontaitė, mokytojų padėjėja ir  Alona Kerinienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

„EŽIUKŲ‘‘ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS: 

  • Sveikinamės ir atsisveikinam.
  • Kalbame po vieną.
  • Susitvarkome žaidimų vietą.
  • Grupėje vaikštome, lauke bėgiojame.
  • Valgome kultūringai.

„Ežiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal Kretingos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas, integruojame sveikos gyvensenos programą „Šitaip auga Ąžuolėliai“, prevencinio ugdymo programą „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.

Grupėje vykdomas projektas „Stebiu, tyrinėju, eksperimentuoju, atrandu“, kurio tikslas – siekti sėkmingo, emocionalaus visapusiško vaikų ugdymo ir ugdymosi savęs ir kitų pažinimo, judėjimo įgūdžių, pasaulio pažinimo, komunikacinių gebėjimų.

Įstaigoje vykdomas tęstinis visų grupių projektas „STEAM“ lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

Grupės siekiai:

Tenkinti individualius vaiko poreikius, padėti įgyti ugdymuisi reikalingų kompetencijų. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą. Kurti pozityvius vaiko – šeimos – pedagogo santykius.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas