„Giliukai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „GILIUKAI“
(4-5 metų)
Darbo laikas:
7.00 – 17.30
Grupėje dirba:

Agnė Stuopelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Ieva Rumšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Aušra Trakienė, vaikų priežiūros darbuotoja ir Vaida Žiliuvienė, mokytojo padėjėja.

 

 

„GILIUKŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS:

  • Jei nori kalbėti, pakelk ranką.
  • Vienu metu gali kalbėti tik vienas.
  • Klausykis kito.
  • Esu mandagus.
  • Pasakyk kitam ką nors malonaus.
  • Neprivalai kalbėti, jei to nenori.
  • Paguodžiu liūdintį draugą.
  • Saugau draugo ramybę ir miegą.
  • Po veiklos sutvarkau grupę.

Ikimokyklinio ugdymo „Giliukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ parengtą „Ikimokyklinio ugdymo programą“, „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, integruojame sveikatingumo ugdymo programą „Šitaip auga Ąžuolėliai“, vykdoma prevencinė ugdymo programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Grupėje vykdomas projektas „Mano draugai – raidės“. Projekto metu didelį  dėmesį skirsime raidžių pažinimui, kalbos žodyno turtinimui bei kokybiškos kalbinės aplinkos kūrimui.

Dirbant su vaikais formuojamas saugios gyvensenos bei sveikos mitybos įpročiai, bendravimo kultūra ir socialinis bei emocinis ugdymas. Ugdydami vaikus siekiame, kad jie augtų sveiki,  kūrybingi, orūs, smalsūs, savarankiški ir emociškai stiprūs. Šiais mokslo metais didesnį dėmesį skirsime sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui, tyrinėjimui, eksperimentavimui, STEAM veikloms.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.