„Giliukai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „GILIUKAI“
(5-6 metų)
Darbo laikas:
7.00 – 17.30
Grupėje dirba:

Agnė Stuopelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Giedrė Riaubienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir Aušra Trakienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

 

 

„GILIUKŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS:

  • Pasisveikinu ir atsisveikinu su draugais ir pažįstamais.
  • Paguodžiu tą, kuris liūdi, verkia.
  • Žinome stebuklingus žodelius AČIŪ, PRAŠAU, ATSIPRAŠAU.
  • Daiktus dedu į nuolatinę jų vietą.
  • Nepertraukiu kalbančiojo.
  • Tausoju žaislus ir knygas.
  • Saugau kitų ramybę ir poilsį.
  • Grupėje nebėgioju.

Ikimokyklinio ugdymo „Giliukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ parengtą „Ikimokyklinio ugdymo programą“, „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, integruojame sveikatingumo ugdymo programą „Šitaip auga Ąžuolėliai“, vykdoma prevencinė ugdymo programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Grupėje vykdomas projektas „Mano draugai – raidės“. Projekto metu didelį  dėmesį skirsime raidžių pažinimui, kalbos žodyno turtinimui bei kokybiškos kalbinės aplinkos kūrimui.

Dirbant su vaikais formuojamas saugios gyvensenos bei sveikos mitybos įpročiai, bendravimo kultūra ir socialinis bei emocinis ugdymas. Ugdydami vaikus siekiame, kad jie augtų sveiki,  kūrybingi, orūs, smalsūs, savarankiški ir emociškai stiprūs. Šiais mokslo metais didesnį dėmesį skirsime sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui, tyrinėjimui, eksperimentavimui, STEAM veikloms.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.