„Kiškučiai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „KIŠKUČIAI“
(5-6 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:

Birutė Lukošienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Renata Viskontienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja ir Alma Lukauskienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

 

     „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS

  • Netrukdau kitiems.
  • Saugau save ir kitus.
  • Prašau pagalbos jei nesiseka.
  • Esu mandagus.

Ikimokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupėje vaikai ugdomi  pagal „Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą“, „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, integruojame sveikos gyvensenos programą „Šitaip auga Ąžuolėliai“, prevencinio ugdymo programą ,,Kimochiai“ (socialinis emocinis ugdymas) .Grupėje vykdomas projektas ,,Gražūs žodeliai“, kurio tikslas- vaikų bendrosios, smulkiosios motorikos lavinimas, kalbos ugdymas,  vaikų pažintinių galių ir aktyvumo skatinimas.

Įstaigoje vykdomas tęstinis visų grupių  projektas „STEAM lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

Dirbdami su vaikais didžiausią dėmesį skiriame vaikų gebėjimui suvokti savo ir kitu vaikų reiškiamas emocijas, tinkamai į jas reaguoti bei mokėti užjausti. Plėtojant vaikų komunikavimo, pažinimo ir sveikatos saugojimo gebėjimus, sudarome sąlygas ir skatiname: norą pažinti, veikti, bendrauti, bendradarbiauti, kurti įgyjant naujos patirtys.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.