„Kiškučiai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „KIŠKUČIAI“
(5-6 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:

Birutė Lukošienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Giedrė Riaubienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja ir Meilutė Kichtenko, vaikų priežiūros darbuotoja.

 

 

     „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS

  • ŠYPSAUSI SAU IR KITIEMS.
  • DALINUOSI ŽAISLAIS SU DRAUGAIS.
  • IŠKLAUSAU DRAUGĄ.
  • TAUSOJU DAIKTUS IR ŽAISLUS.
  • GERBIU KITĄ IR JO DAIKTUS.
  • SAUGAU SAVE IR KITUS.
  • PRAŠAU PAGALBOS, JEI NESISEKA.

Ikimokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupėje vaikai ugdomi pagal l/d. „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą, Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas. Sudaromos sąlygos įvairių kompetencijų gebėjimams tobulėti bei  integruojame sveikos gyvensenos programą „Šitaip auga Ąžuolėliai!“.

 Grupėje vykdomas  projektas „Obuoliai obuoliukai“.

Projekto tikslai:

– stebėdami, tyrinėdami, klausydamiesi, atsakydami į klausimus, žaisdami kalbinius žaidimus praplėstų aktyvųjį žodyną, valgytų lietuviškų obuolių, domėtųsi, ką galima iš jų pagaminti

– kurti palankią emocinę aplinką, kurioje vaikas jaustųsi saugus, mylimas.

Vykdysime projektą  ,,Pažink save“

Integruosime  socialinių emocinių įgūdžių  ugdymo programą ,,Kimochiai“

 

Šių mokslo metų ugdymo(si) prioritetai:

  1. Vaikų socialinių gebėjimų ugdymas, sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti.
  2. Pažintinių gebėjimų ugdymas, skatinant tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti, stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.
  3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus, skatinant vaikus išsakyti savo mintis, išklausyti draugą, atpasakoti, kurti.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.