„Nykštukai“

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „NYKŠTUKAI“
(6-7 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:

Giedrė Riaubienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Neringa Mikaločienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Daiva Skliuderienė, vaikų priežiūros darbuotoja ir Inga Kėblytė, mokytojų padėjėja.

„NYKŠTUKŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS: 

  • Būti mandagiam, pasisveikinti ir atsisveikinti.
  • Nepamiršti nusišypsoti.
  • Nušluostyti ašaras verkiančiam draugui ir paguosti.
  • Ištiesti „prašančią rankytę“, kai norisi paimti žaislą iš draugo.
  • Saugoti save ir draugą.

Priešmokyklinio ugdymo grupėje „Nykštukai“ vaikai ugdomi  pagal atnaujintą, 2022-08-31 patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, integruojama sveikatingumo ugdymo programą ,,Šitaip auga Ąžuolėliai“ bei socialinio emocinio ugdymo  programą ,,Zipio draugai“. Taip pat vadovaujamasi „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijomis“.

Ugdymo prioritetai – stiprinti vaikų kalbinį, matematinį, informatinio mąstymo ugdymą, formuoti skaitymo pradmenis. Taip pat didelis dėmesys skiriamas sveikai gyvensenai, vaikų kūrybiškumo, individualumo ugdymui. Siekiami rezultatai – draugiška, emociškai ir fiziškai vaikui saugi aplinka, kurioje jis ugdytųsi komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę ir socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencija. Vaikų bendrieji gebėjimai ugdomi integraliai visų spontaniškų ir organizuotų veiklų metu, tenkinant prigimtinį poreikį žaisti, judėti, tyrinėti bei atrasti save įvairiose srityse (meninėje, pažintinėje ir kt.). Didelis dėmesys skiriamas vaikų patyriminiam ugdymui, taikant STEAM ir projektų metodus, bendruomeniškumui (veikimui kartu), aktyviai veiklai (stebėjimams, tyrinėjimams, eksperimentavimui ir kt.) siekiama, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir individualią patirtį, užtikrinti jo optimalią pažangą.

Kad vaikai išreikštų save įvairiose veiklose,  oganizuojami netradiciniai užsiėmimai (stebėjimai, eksperimentai, tyrinėjimai gamtoje, IT naudojimas veikloje, išvykos, ekskursijos, edukacinės veiklos Kretingos muziejuje,  įvairūs projektai). Taip pat dalyvaujama rajoniniuose, respublikiniuose bei įstaigoje organizuojamuose projektuose, konkursuose.

Šiais mokslo metais grupė įgyvendins šiuos projektus:  ,,Pasakos su STEAM“ (tikslas – taikant STEAM metodą, tobulinti komunikacinius, socialinius, pažintinius, meninius gebėjimus: vaikai klausys (patys bandys perskaityti)  skaitomų pasakų, jas aptars, mokysis kelti klausimus, turtins žodyną, susipažins su pasakų įvairove, spręs problemas, o pagal pasakos tekstą eksperimentuodami, tyrinėdami, konstruodami, skaičiuos, matuos, pažins geometrines figūras, kurs meninius darbus, juos pristatys), ir ,,Žymūs dailininkai vaikų akimis“ (tikslas – susipažinti su 15 žymiausių pasaulio dailininkų, aptarti jų darbus (kokios figūros, spalvos…) ir patiems bandyti savaip interpretuoti aptartų dailininkų paveikslus).  Įstaigoje taip pat vykdomas tęstinis visų grupių  projektas „STEAM lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.