„Pelėdžiukai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „PELĖDŽIUKAI“
(5-6 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:

Sigita Lubienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Nijolė Narvilaitė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Aušra Juškienė, mokytojų padėjėja ir Irena Litvinienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

„PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS VAIKŲ SUSITARIMAI: 

  • Paguodžiu tą, kuris liūdi.
  • Atsiprašau ir atleidžiu.
  • Kai noriu paprašau, kai gaunu padėkoju.
  • Daiktus dedu į nuolatinę jų vietą.
  • Tvarkingai pasidedu drabužius.
  • Esu kantrus, kai kalba suaugusieji, nepertraukiu pokalbio.

Grupėje vykdomi projektai:

Tęstinis projektas ,,Bičiulystės saulytė. Aš ir kiti”. Tikslas: pratintis pastebėti savo ir kitų žmonių pomėgius, negalias ir atliepti nuotaikas, jausmus, gerbti jų raiškos savitumą, bendrauti, veikti kartu.

Projektas ,,Miklūs piršteliai – smagūs darbeliai” skirtas vaikų saviraiškai ir smulkiajai rankų motorikai lavinti.

Tęstinis ilgalaikis STEAM projektas ,,Mano daiktų istorijos”. Vaikai mokysis diskutuoti, mąstyti, spręsti problemas, daryti išvadas remiantis savo asmenine patirtimi. Tapdami tyrimų ir eksperimentų dalyviais pamatys, palies, užuos ir patirs įvairių potyrių visais penkiais pojūčiais. Džiaugsis kurdami, tyrinėdami, darydami bandymus individualiai ir komandose siekiant bendro tikslo.