„Skruzdėliukai“

        IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „SKRUZDĖLIUKAI“
                                         (5-6 metai)
                                         Darbo laikas:
                                         6.30 – 18.30 val.
                                         Grupėje dirba:
                                         Laura Stonkuvienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Adolfina Grubliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Aušra Jockuvienė, mokytojų padėjėja ir Irina Kaunienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS: 

  • Pasisveikiname ir atsisveikiname.
  • Klausome mokytojos ir vaikų priežiūros darbuotojos.
  • Kalbame po vieną ir grupėje nešaukiame.
  • Esame draugiški.
  • Paguodžiu draugą, kai jam liūdna.
  • Tvarkomės žaisliukus ir žaidimo vietą.
  • Po grupę vaikštom, o lauke bėgiojam.
  • Neskriaudžiame draugų.
  • Skamba žodžiai ,,AČIŪ“ ir ,,PRAŠAU“.

Ikimokyklinio ugdymo „Skruzdėliukų“ grupėje dirbama pagal lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ parengtą „Ikimokyklinio ugdymo programą“, „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, integruojame sveikatingumo ugdymo programą „Šitaip auga Ąžuolėliai“, socialinio-emocinio ugdymo programaZipis“, prevencinė programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencinė programa”.

Grupėje vykdomi projektai: „Mano miestas Kretinga“, tikslas – siekti, kad vaikas stebėdamas, tyrinėdamas, klausydamasis, žaisdamas praplėstų aktyvųjį žodyną, stiprintų kalbinius gebėjimus, sužinotu apie gimtąjį miestą; projektas  „Mano skaičiai“, tikslas – supažindinti vaikus su skaičiais, veiklose taikant įvairius STEAM metodus.

Savo veiklose siekiame sudaryti sąlygas spontaniškai ir tikslingai vaikų veiklai. Stengiamės ugdyti aplinkos ir pasaulio pažinimo įgūdžius. Siekiame ugdyti vaikų savarankiškumo, problemų sprendimo, bendravimo įgūdžius. Dirbame taip, kad vaikai augtų bendraujantys, kuriantys, sveiki ir savimi pasitikintys, sėkmingi, laimingi.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.