„Šnekučiai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „ŠNEKUČIAI“
(3-4 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:

Danutė Bendikienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Adolfina Grubliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Simona Skiezgėlė, mokytojo padėjėja ir  Ingrida Vaičienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

„Šnekučių“ grupės vaikų taisyklės:

  • ATSIPRAŠAU IR ATLEIDŽIU.
  • PAGUODŽIU TĄ, KURIS LIŪDI IR VERKIA.
  • DAIKTUS DEDU Į NUOLATINĘ VIETĄ.
  • KAI NORIU PAPRAŠAU, KAI GAUNU PADĖKOJU.
  • ESU KANTRUS, KAI KALBA SUAUGUSIEJI, NEPERTRAUKIU POKALBIO.

Ikimokyklinio ugdymo ,,Šnekučių“ grupėje vaikai ugdomi pagal Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ parengtą ,,Ikimokyklinio ugdymo programą“. ,,Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, integruojame sveikos gyvensenos programą ,,Šitaip auga ąžuolėliai“, naudojamės rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui ,,Žaismė ir atradimai“.

Grupėje vykdomas projektas, ,,Žaidžiu ir mokausi“, kurio tikslas yra padėti vaikams ugdyti asmenines kompetencijas. Lavinti vaikų vaizduotę, mąstymo spartą, skatinti reikšti ir išsakyti savo emocijas. Lavinti vaikų kalbą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Dirbdami su vaikais stengiamės skatinti vaikų kūrybiškumą, smalsumą, savarankiškumą. Šiais mokslo metais didesnį dėmesį skirsime vaikų patyriminiam ugdymui, pažinimo kompetencijų lavinimui, sakytinės kalbos lavinimui, tyrinėjimams.

Išsamią informaciją apie jūsų  vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje  galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis“.