Ąžuoliukui suteiktas STEAM mokyklos ženklas

  • 0 comments

Baigiantis mokslo metams Kretingos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ pasiekė džiugi žinia – mūsų įstaigai suteiktas tarptautinis saugios, kompetentingos STEAM mokyklos kokybės ženklas. Šis ženklas Briuselio STEAM School Label platformos ekspertų suteikiamas už tikslingą ir kryptingą STEAM ugdymo strategijos įgyvendinimą. Tai visos bendruomenės nuopelnas, nuolat organizuojamų veiklų, projektų, mokymo ir mokymosi rezultatas. 

2020 metais mūsų darželis tapo oficialiais STEAM ugdymą vykdančių mokyklų tinklo nariais, šio tinklo paskirtis – kurti STEAM mokyklų bendruomenę, skatinant partnerystę ir dalijimąsi gerąja praktika. Po metų prisijungė ir  prie tarptautinio STEAM mokyklų tinklo. Kodėl tai svarbu ir džiugu? Reiktų pasakyti, kad STEM mokykla – tai mokykla, turinti aiškią STEM strategiją, kurią sudaro pagrindiniai kriterijai organizuojant STEM ugdymą įstaigoje: tarpdalykinė integracija,  partnerių įtraukimas,  naujų ryšių užmezgimas,  naujos įrangos įsigijimas,  ugdytinių pasiekimų vertinimo tobulinimas, pedagogų kompetencijų tobulinimas ir kt. STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką, siejant šias disciplinas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis vaikų kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Europos STEM mokyklų tinklas (angl. STEAM School Label) suteikia galimybę nuosekliai bendrauti ir bendradarbiauti, dalytis patirtimi, susijusia su ugdymo įstaigose vykdomomis STEM veiklomis, prašyti patarimų ir pasakoti apie sudėtingus atvejus ir rastas išeitis. Tokiu būdu galima stiprinti STEAM ugdymą ir savo įstaigoje. 

STEM mokyklos ženklas buvo bendra European SchoolnetCiencia Viva (Portugalija),  Maison pour la Science d’Alsace (Prancūzija), Center for the Promotion of Science (Serbija) ir Ugdymo plėtotės centro (Lietuva) iniciatyva, pradėta 2017 m. kaip „Erasmus +“ projektas. Jis suteikiamas už aktyvią veiklą STEAM School Label internetinėje platformoje, kurioje be STEAM veiklų plano, strategijos, turi būti pateikiami vykdomų veiklų, praktikos pavyzdžiai, jų tyrimai, taip pat svarbus dalyvavimas forumuose, apklausose, tai yra aktyvus bendradarbiavimas su kitomis STEAM mokyklų tinklo narėmis, siekiant tobulinti STEAM mokymą. 

STEM mokyklos ženklas yra dar stipresnė paskata stiprinti, tobulinti vaikų gebėjimus ir susidomėjimą STEM dalykais, taip pat suteikia būtinus įrankius ir metodinę paramą siekiant vaikų, mokytojų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo kuo aktyviau įsitraukiant  į STEM veiklas, kuriant ir vystant STEM strategiją.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Mikaločienė

Dalintis