Išrinkta nauja Mokyklos taryba

  • 0 comments

2021 metų lapkričio 17 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Mokyklos tarybos susirinkimas.

Posėdžio metu Mokyklos tarybos pirmininke išrinkta A. Stuopelienė, mokyklos tarybos sekretorė – G. Riaubienė. Mokyklos tarybos nariai: D. Bakstienė, E. Katkauskaitė , D. Skliuderienė, S. Mineikytė, A. Budginienė, D. Paulauskienė, I. Gramakov.

Jau pirmojo susitikimo metu mokyklos direktorė Zita Domarkienė pristatė finansinių lėšų panaudojimo ataskaitą, 1.2%  paramos lėšų paskirstymą, buvo pasidžiaugta įsigytomis ugdymo priemonėmis, praturtintomis vidaus ir lauko erdvėmis.  Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė pristatė lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ vykdomas projektines veiklas, programas, akcentavo šiuolaikinio ugdymo aktualijas ir naujoves.

Pasitarimas vyko dalykiškai, numatytos veiklos gairės ateičiai bei aptarti rūpimi klausimai, problemos, vyko glaudus bendravimas ir diskusija. Tarybos nariai pasidžiaugė gražėjančiomis ir turtinamomis aplinkomis,  darbščiais ir šiuolaikiškai dirbančias įstaigos darbuotojais.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Riaubienė

Dalintis