Kaip atskleisti vaikų skaitymo gebėjimus?

  • 0 comments

Skaitymas – vienas svarbiausių gebėjimų ugdant asmenybę, lavinant šiandieniniame pasaulyje aktualius ir būtinus gebėjimus kritiškai mąstyti, veiksmingai bendrauti. Priešmokykliniame amžiuje skaitymo įgūdžių lavinimas yra ypač aktualus, nes tai formuoja charakterio bruožus, moko taisyklingai ir raiškiai kalbėti, turtina vaikų žodyną, suteikia įvairių žinių, padeda formuotis vertybių sistemai. Gana dažnai kyla klausimų ir įvairių diskusijų, kada reiktų pradėti mokyti vaiką skaityti, kaip vaiką sudominti skaitymu, knygomis, kai aplink tiek daug žaislų ir technologijų. Į šiuos klausimus atsakymų buvo ieškoma Respublikinėje praktinių veiklų metodinėje dienoje „Vaikų skaitymo gebėjimų atskleidimas“, kurią suorganizavo Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė, bendradarbiaudamos su  Kretingos rajono švietimo centru.

Virtualiai suorganizuotoje metodinėje dienoje, kuri buvo skirta Lietuvos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūrio nariams, dalyvavo per 60 pedagogų iš įvairių Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Gerąja darbo patirtimi apie vaikų skaitymo įgūdžių formavimą pasidalino septyni pranešimus parengę pedagogai.

Metodinę dieną moderavusi pavaduotoja ugdymui D. Bakstienė akcentavo, kad  skaitymas – svarbus įgūdis, kurį vaikams būtina nuosekliai ir kryptingai ugdyti, o gebėjimas sąmoningai skaityti vaikams padeda sužinoti naujų dalykų, atrasti naudingos informacijos. Kuo daugiau vaikas skaitys, tuo geriau pažins aplinką, gyvenimą, pasaulį, žmones. Įdomu buvo išgirsti ir pačių vaikų, Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinukų, išsakytas mintis, kodėl jiems svarbu išmokti skaityti. „Vieni vaikai sakė, kad nori išmokti skaityti, nes taip galės sužinoti daug įdomių dalykų, galės patys skaityti knygas, parduotuvėje perskaitys produktų etikėtes, kiti kalbėjo, kad dėl tėčio ir mamos stengiasi, kad jie būtų laimingi ir džiaugtųsi“, – vaikų mintimis pasidalino D. Bakstienė ir kvietė pedagogus pasidalinti, kaip ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo gebėjimus, kaip padėti jiems ne tik išmokti skityti, bet ir prisijaukinti bei pamilti knygą.

Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ neformaliojo ugdymo teatro mokytojas Julius Ivanauskas pristatė pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo skatinimas“, parengtą kartu su  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Anžela Volodkiene. Mokytojas kalbėjo, kad dirbant ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vis dažniau susiduriama su dvikalbių vaikų ugdymu. Natūraliai kyla klausimas, kaip dvikalbius vaikus skatinti taisyklingai vartoti lietuvių kalbą, kaip plėsti ir turtinti jų žodyną. Mokytojas pristatė, kad ypač padeda vaidybiniai ir žaidybiniai metodai, taikomi ugdymo procese. „Taisyklingai vartoti lietuvių kalbą vaikai skatinami, kai tampa mažaisiais aktoriais. Ypač tinka šešėlių teatro vaidinimai. Vaikai išklausę ir aptarę kūrinį, patys gaminasi lėles, patys vaidina, vartodami skaityto kūrinio žodžius. Taip pat labai pasiteisina žaidimai, kuriuos žaisdami vaikai turi apibūdinti daiktus, kurti istorijas, pasakoti. Kūrybiškumo, loginio mąstymo, teksto kūrimo, taisyklingos kalbos vartojimo ugdymui labai pasiteisino žaidimas „Pasakų dėžutė“, – kalbėjo mokytojas.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Mikaločienė iš Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ aptarė, kaip skaitymo gebėjimai ugdomi priešmokykliniame amžiuje, koks yra tėvų vaidmuo skatinant vaikų domėjimąsi knygomis, ir pasidalino praktinėmis veiklomis, kaip mažais žingsneliais nuo raidžių pažinimo, garsinės žodžių analizės, keliaujama prie skiemenų, žodžių skaitymo. Mokytojos teigimu, raidžių pažinimo, skiemenų, žodžių skaitymo žingsnelius ypač sustiprina nuolatinis vaiko skatinimas domėtis knygomis. Kartu kuriant skaitytų knygų dėžutes, žemėlapius, užkoduojant knygas QR kodais, naudojant penkių pirštų metodą, nuolat skatinamas vaikų smalsumas ir domėjimasis knygą. O tai teigiamai veikia ir vaikų ksitymo gebėjimų ugdymą.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Asta Paulevičienė ir Neringa Akelaitienė, pasidalino praktiniais patarimais, kaip priešmokyklinukus mokyti skaityti žaidžiant.  „Norint mažą vaiką supažindinti su raidžių ir žodžių pasauliu, galime tai padaryti žaisdami. Žaidimas padeda formuoti visuminį vaiką supančio pasaulio suvokimą, suteikia galimybę siekti įvairių tikslų, tarp jų – žadina vaiko norą išmokti skaityti ir rašyti. Žaidimai, papildyti rimuotais tekstais, naudojant įvairias gamtines medžiagas, konstruojat raides, žodžius, rašant juos smėlyje, vandeniu, tampa ne tik žaismingi, bet ir patrauklūs vaikui“, – kalbėjo mokytojos, pateikdamos daug praktinių veiklų pavyzdžių, kaip žaidžiant formuoti vaikų skaitymo įgūdžius.

„Vaikui mokymosi skaityti procesas teiks džiaugsmą, jei bus įvairus ir įdomus, jei jam bus sudaryta jo poreikius atitinkanti aplinka, o naudojamos priemonės bus šiuolaikiškos ir patrauklios“, – kalbėjo priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Mačiūnė iš Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pristatydama pranešimą „Mokausi skaityti“. Mokytoja pasidalino savo pačios kurtomis edukacinėmis, interaktyviomis priemonėmis, kurios padeda mokytis vaikams skaityti. „Šiuolaikiniai vaikai tikrai yra gerai įvaldę informacines technologijas, tad mokydamiesi skaityti su priešmokyklinukais naudojamės „storyjumper“, „canva“, „padlet“ ir kitomis internetinėmis platformomis, kurios suteikia galimybę žaismingai ir įdomiai pažinti raides, mokytis jas jungti į skiemenis, skaityti žodžius“, – patirtimi dalinosi mokytoja.

Mokymasis skaityti prasideda nuo kalbos girdėjimo. Kuo turtingesnė ir įvairesnė (kalbine prasme) vaiko aplinka, tuo didesnė tikimybė, kad vaikui bus lengviau išmokti skaityti. Tačiau ne mažiau svarbu ir paties vaiko noras. Praktinėmis veiklomis, padedančiomis  ugdyti vaikų norą skaityti, pasidalino  Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gitana Sabaliauskienė. Pedagogė akcentavo, kad labai svarbu pažinti individualius vaiko gebėjimus bei pastebėti, kada vaikas pradeda ypač domėtis knygomis, skaitymu. Mokytojos teigimu, negalima suformuoti tokios nuostatos, kad knygas skaityti yra prievolė. Vaikams knygų skaitymas turi teikti malonumą ir džiaugsmą. Tada ir pačių noras išmokti skaityti bus stipresnis.

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Justina Jankauskienė pasidalino gerąją darbo patirtimi, kaip priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo įgūdžius galima formuoti naudojant įvairias komunikavimo priemones: tiek žaidimus, tiek vaidinimus, tiek ir taikant STEAM metodą. „Mokyti priešmokyklinio amžiaus vaikus skaityti yra daugiau nei vien mokyti pažinti raides, perskaityti žodžius. Skaitymas, kaip beje ir rašymas, yra komunikavimo kompetencijos dalis, neatsiejamai susijusi su klausymu ir kalbėjimu. Todėl mokydamiesi skaityti su vaikais mes mokomės ir išgirsti skaitomą tekstą, ir jį paaiškinti, savaip interpretuoti, papasakoti“, – pasakojo mokytoja.

Įdomia ir kūrybiška patirtimi, kaip vaikams atverti duris į nuostabų knygų pasaulį, pasidalino  Vilniaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Ieva Malinauskienė, pristatydama su ugdytiniais įgyvendinto projekto „Žengiu į knygos pasaulį“ veiklas. Mokytojos teigimu, projektas sudarė galimybes vaikams ne tik pažinti raides, mokytis skaityti, bet ir tapti kūrėjais, iš įvairių medžiagų kurti knygutes, jas iliustruoti, pristatyti draugams. „Vaikas jausdamas, kad yra verčiamas skaityti, gali trauktis nuo knygų ir kaip tik kurti ne meilę, o neapykantą skaitymui ir knygoms. Todėl puikiausias būdas mokytis skaityti su ikimokyklinio amžiaus vaikais tai žaisti knygomis, kurti knygas, daryti tai, kas jiems yra įdomu. Tada vaikas natūraliai ir be streso įžengs į knygų pasaulį“, – kalbėjo pedagogė.

Metodinę dieną apibendrindama Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė pažymėjo, kad išugdyta meilė knygoms ir skaitymui lemia vaiko sėkmę ne tik mokantis skaityti savarankiškai, bet ir lankant mokyklą. Reiktų nepamiršti, kad skaitymo įgūdžių ugdymas vyksta visą gyvenimą, todėl svarbu net akimirkai nesustoti mokantis skaitymo. Juk knyga ne tik vaikui, bet ir suaugusiajam padeda būti kūrybingu žmogumi, surasti ryšį tarp priežasčių ir pasekmių, tobulina vaizduotę, moko, kaip elgtis konfliktų metu ir ragina prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Dalintis