Lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“– STEAM mokyklų tinklo nariai

  • 0 comments

Šiuolaikiniame ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme vis dažniau naudojamasi integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo (STEAM, angl. Science, technology, engineering, arts, math’s) idėjomis, skatinančiomis ugdytinius kūrybiškai veikti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, kelti hipotezes, įžvelgti priežasties ir pasekmės ryšius, nusakyti išvadas.

Ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų sritis:

  • gamtos pažinimą ir tyrinėjimą (stebėjimą, eksperimentus, bandymus, kūrybinė veikla su gamtine medžiaga).
  • inžineriją (konstravimą);
  • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, įrangos sprendimai);
  • matematinių vaizdinių formavimas.

STEAM skatina vaikus būti smalsiais, domėtis, mąstyti, žaisti, abejoti ir užmegzti ryšį su juos supančiu pasauliu.

Šiais mokslo metais mūsų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ tapo oficialiais STEAM mokyklų tinklo nariais, šio tinklo paskirtis – kurti STEAM mokyklų bendruomenę, skatinant partnerystę ir dalijimąsi gerąja praktika.

Mūsų lopšelio – darželio mokytojos dalyvavo seminare „Kūrybinės STEAM dirbtuvės: 15 inžinerinių iššūkių vaikui“. Seminaro metu, lektorės iš Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ – Laura Bajoriūnė, socialinė pedagogė ekspertė ir Mireta Visockienė, vyr. ikimokyklinio ugdymo pedagogė, pristatė „inžinerijos“ sąvoką ir jos reikšmę STEAM kontekste. Turėjome galimybę pačios įsitraukti į veiklas, išbandyti ir atlikti užduotis. Įgijome daug naujų žinių, kurias pritaikysime savo organizuojamose veiklose.

Dalintis