Metodinė diena darželyje

  • 0 comments

Šiandienos mokyklos tikslas yra ugdyti visapusišką žmogų, o ne vien perteikti žinias. Neišvengiamas kitimas, inovacijų ieškojimas ir diegimas, išbandytų tiesų patikrinimas šiuolaikinio gyvenimo situacijose – mokytojo tobulėjimo pagrindas. Todėl metodinė veikla yra viena iš svarbiausių gerinant ugdymo kokybę, siekiant šiuolaikinės mokyklos įvaizdžio. Taigi kiekvieno pedagogo pareiga – nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas bei gerosios patirties sklaida.

Birželio 7 dieną mūsų lopšelyje-darželyje vyko metodinė diena – „Darželis kiekvienam vaikui. Įtraukiojo ugdymo sėkmės“. Jos tikslas – dalintis gerąja darbo patirtimi apie įtraukiojo ugdymo organizavimą Kretingos lopšelyje–darželyje „Ąžuoliukas“.

Metodinėje dienoje dalyvavo viešnios, direktorės ir direktorių pavaduotojos ugdymui, iš Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Renginį pradėjo lopšelio–darželio direktorė Zita Domarkienė, kuri skaitė pranešimą tema – „Kur yra sėkmingi darbo resursai? Kaip išmokti džiaugtis?“. Apie įtraukiojo ugdymo organizavimą mūsų įstaigoje kalbėjo ir direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė. Skaitydama  pranešimą „Vidinė komunikacija vaiko sėkmei. Teisingų sprendimų priėmimas vaiko ir šeimos gerovei“  apžvelgė, kodėl įtraukusis  ugdymas ir darnus visos bendruomenės darbas su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, šiandien yra svarbus labiau, nei bet kada anksčiau. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Agnė Stuopelienė, Eglė Katkauskaitė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Riaubienė ir logopedė Gitana Domarkienė susitikimo metu pristatė metodinės priemonės ir dalijosi patirtimi apie įtraukujį ugdymą. Pranešėjos akcentavo, jog pristatytos priemonės skatina vaikų aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, sudaro galimybę lavintis smulkiąją motoriką ir patirti ,,aš pats“ atradimo džiaugsmą.

Metodinės dienos dalyviai ne tik pagilino profesines kompetencijas, bet ir aplankė naujai įrengtas lopšelio- darželio grupes bei  lauko erdves.  Tobulėjimui ribų nėra – todėl mokomės vieni iš kitų, dalinamės gerąja patirtimi ir tobulėjame.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Riaubienė

Dalintis