Pasirengimas ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui

  • 0 comments

Šių metų balandžio 18-19 ir 22-23 dienomis lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojai ir vadovai dalyvavo  Europos Sąjungos bendrai finansuojamo projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ (projekto kodas Nr. 10-014-P-0001) mokymuose „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams“. Mokymai skirti pasirengti ikimokyklinių programų atnaujinimui, trukmė 4 dienos.

Mokymų lektorės Eglė Slaninaitė-Bučnė ir Auksė Buožienė mokymuose aiškino, kaip sėkmingai atnaujinti savo mokyklos Ikimokyklinio ugdymo programą. Gilinomės ir analizavome naujųjų „Ikimokyklinio ugdymo programų gairių“ specifika,  lyginome su mokyklos programa, kas gairėse itin aktualu mokyklai siekiant geresnės vaikų ugdymo kokybės.   Aiškinomės požiūrio į vaikų ugdymą(si) skirtumus tarp Gairių ir senosios mokyklos Ikimokyklinio ugdymo programos, vyko diskusijos, atlikome daug praktinių užduočių.

Mokytojos mokymuose įgijo, pagilino ir patobulino jau turimas žinias apie Ikimokyklinio ugdymo programą, kurias pritaikys rengiant ir atnaujinant savo mokyklos Ikimokyklinio ugdymo programą.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Renata Viskontienė

 

Dalintis