Priešgaisrinio gelbėjimo pratybos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

  • 0 comments

Kretingos Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vykdė mokomąsias pratybas, kurių metu buvo imituojamas kilęs gaisras, jo gesinimas ir vertinamas įstaigos gebėjimas operatyviai reaguoti. Kartu su Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais pratybose dalyvavo Kartenos ir Baublių komandų ugniagesiai gelbėtojai.

Pratybose dalyvavo visi tą dieną ugdymo įstaigoje buvę vaikai ir darbuotojai. Pradžioje buvo imituotas gaisras: suveikus priešgaisrinės signalizacijos davikliui, buvo nustatytas „gaisro židinys“ ir informuotas Bendrasis pagalbos centras (BPC). Vėliau atjungtas dujų ir elektros energijos tiekimas ir paskelbta žmonių evakuacija iš įstaigos pastato.

Darbuotojai su vaikais išgirdę pavojaus signalus skubėjo rengtis, laikydamiesi evakuacijos plane numatyto išėjimo  iš įstaigos maršruto, skubiai paliko pastatą. Visi susirinko ir sustojo grupelėmis kieme sutartoje vietoje toliau nuo pastato. Evakavusių žmonių susirinkimo vietoje buvo atlikta vaikų ir darbuotojų patikra, o netrukus į kiemą įvažiavo didžiulės gaisrinės mašinos. Ugniagesiai gelbėtojai su visa reikalinga įranga išgelbėjo patalpose likusius darbuotojus, „užgesino“ gaisro židinį, apžiūrėjo pastatą.

Šių pratybų tikslas – supažindinti įstaigos darbuotojus su civilinės saugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimais, atnaujinti personalo žinias ir veiksmus, kilus gaisrui, tobulinti įgūdžius, kaip naudotis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvais). Taip pat pratybos reikalingos ir ugniagesiams gelbėtojams, kad atnaujintų įgūdžius gesinant gaisrus ikimokyklinėse įstaigose, mokytųsi operatyviai ir teisingai įvertinti susidariusią situaciją, priimtų teisingus sprendimus, surinktų informaciją apie esamą žmonių skaičių patalpose, apie galimai nukentėjusiuosius, saugiai evakuotų darbuotojus ir vaikus iš pastato.

Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiojo specialisto Arnoldo Varačinsko teigimu, pratybų metu buvo iškelta keletas užduočių: vykdyti žmonių paiešką  ir evakuaciją iš uždūmintų patalpų, nustatyti gaisro židinį ir užgesinti tariamą gaisrą, numatyti laikiną evakuotų žmonių susirinkimo vietą, numatyti informacijos su įstaigos darbuotojais keitimosi tvarką ir būdus, į pagalbą atvykstančių kitų priešgaisrinių padalinių valdymą, teisingą technikos ir įrangos panaudojimą, numatyti galimus pavojus ir jų šalinimo būdus. „Darželio darbuotojam papildomai pravesti mokymai apie saugų elgesį gaisro metu, taip pat priminta, kokių priemonių pirmiausia imtis atsitikus ekstremaliam įvykiui, apie autonominių dūmų detektorių svarbą.

Įvykusiomis priešgaisrinio gelbėjimo pratybomis pasidžiaugė ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė. „Tokios pratybos išties reikalingos, kad visi gebėtų tinkamai atlikti savo funkcijas ir užtikrinti vaikų saugumą ir informavimą tikro pavojaus atveju. Nereikia net abejoti, kad siekiant užtikrinti veiksmingą evakuaciją gaisro metu būtina koordinuoti veiksmus ir aiškiai žinoti, kas ir už ką yra atsakingas. Galiu tik pasidžiaugti, kad kiekvienas įstaigos darbuotojas gerai žinojo, už ką atsakingas ir kiekvienas puikiai susitvarkė  su užduotimis, tad ir pratybos praėjo labai sklandžiai“ – teigė direktorė.

Šios pratybos buvo ir puiki edukcija tiek įstaigą lankantiems vaikams, tiek ir darbuotojams. Vaikai iš arti galėjo pamatyti, kaip atrodo gaisrinės automobiliai, apžiūrėti jos inventorių, įlipti ir apsidairyti kabinoje, stebėti, kai gesinamas gaisras, kaip per langą gaisrininkų kopėčiomis gelbėjami viduje likę žmonės. Na, o darbuotojai turėjo puikią galimybę pasitikrinti ir gesintuvo naudojimo įgūdžių, išbandyti, kaip juo užgesinti ugnį.

Galima teigti, kad pratybos vyko sklandžiai: darželio darbuotojai ir ugniagesiai gelbėtojai su iškeltomis užduotimis ir tikslais susitvarkė puikiai. Darželio darbuotojai atnaujino turimas žinias apie būtinus veiksmus gaisro atveju, kaip evakuoti vaikus ir personalą“, – apibendrindamas vykusias pratybas kalbėjo Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas A. Varačinskas.

Parengta pagal Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiojo specialisto Arnoldo Varačinsko  informaciją.

 

Dalintis