Priešmokyklinukų viktorina „Mažieji atradimai“

  • 0 comments

Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika (STEAM) vis labiau tampa dalykais, su kuriais vaikai susipažįsta jau ikimokykliniame amžiuje. STEAM metodo taikymas – neatsiejama ikimokyklinio ugdymo dalis, kadangi mažiesiems suteikia be galo daug galimybių aktyviai tyrinėti ir laisvai kurti, skatina būti smalsiems, domėtis, mąstyti, žaisti, abejoti ir užmegzti ryšį su juos supančiu pasauliu. Siekiant per praktines-pažintines veiklas didinti vaikų susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis ir matematika bei ugdyti kūrybiškumo, iniciatyvumo kompetencijas bei paįvairinti  STEAM metodo pritaikymo formas, lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ suorganizuota priešmokyklinio amžiaus vaikams skirta viktorina „Mažieji atradimai“.

Viktorinoje  dalyvavo komandos iš Kartenos daugiafunkcio centro, Simono Daukanto progimnazijos, Kretingos lopšelių-darželių „Žilvitis“, „Pasaka“ ir „Ąžuoliukas“. Susirinkusius dalyvius sveikindama lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė linkėjo ne tik patirti gerų emocijų, išgyventi atradimo džiaugsmą, bet ir atliekant viktorinos užduotis vaikams tapi mokslininkais, technologais, inžinieriais, menininkais ir matematikais.

Renginį vedė skruzdėlytė (mokytoja Giedrė Riaubienė), bitutė (mokytoja Laima Jašisnkienė) bei mokslininkė Lemputė (mokytoja Neringa Mikaločienė), kurios ieškojo pačių gudriausių, sumaniausių, išradingiausių, drąsiausių vaikų, padėsiančių pastatyti šimtmečio skruzdėlyną ir įrengti patį moderniausią avilį. Išsiaiškinti, kas iš komandų galėtų atlikti šiuos darbus, padėjo nuspręsti vertinimo komisija (Zofija Mačiuvienė,
Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus bibliotekos vyresn. Bibliotekininkė, Dovilė Skersienė, Kretingos r.  švietimo centro kompiuterinių sistemų inžinierė, bei Lina Jadenkuvienė, Kretingos r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė), stebėdama, kaip komandos atlieka užduotis.

Viktorinos pradžioje vaikai pristatė savo paruoštus namų darbus – atliktus eksperimentus. Simono Daukanto progimnazijos priešmokyklinukų komanda atskleidė oro savybes aiškindamiesi „Ką gali judinti oras?“. Lopšelio-darželio „Žilvitis“ priešmokyklinukės visus sudomino papasakojusios, kaip galima pagaminti oru varomą mašiną. Kartenos mokykla-daugiafunkcio centro komanda visus sužavėjo pristatydama  atliktą eksperimentą, kaip pasigaminti guminių spalvotų kiaušinių. Prisistatydami lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytiniai pademonstravo  eksperimentą „Atmosferos slėgis“ ir atsakė į klausimą, kodėl neišbėga vanduo iš stiklinės, ją uždengus popieriaus lapu ir apvertus. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ dvi komandos pristatė eksperimentus „Raudongūžio kopūsto spalvų šėlsmas“ ir „Kaip pasigaminti fontaną?“. Pristatydami namų darbus vaikai atliko mokslinę užduotį ir patys pasijuto tarsi mokslininkai, nes kėlė hipotezes, jas tikrino atlikdami eksperimentus ir darė išvadas.

Po namų darbų pristatymų dalyviai atliko viktorinos užduotis. Pirmoji užduotis buvo žaidimas apie Lietuvą, naudojant ,,Kahoot” programą. Vaikai, naudodamiesi planšetėmis, turėjo atidžiai išklausyti klausimo, atsakymo variantų ir pažymėti tinkamą atsakymą. Ši užduotis ne tik stiprino skaitmeninės  kompetencijos gebėjimus, bet ir skatino vaikus būti atidžius, dėmesingus. Antroji viktorinos užduotis buvo skirta inžineriniams ir matematiniams gebėjimams ugdyti. Dalyviai iš duotų popieriaus ritinukų ir kartono lapų turėjo pastatyti kuo aukštesnį namą, o pastatę suskaičiuoti, kiek sunaudojo priemonių, kelių aukštų namą pastatė. Šios užduoties atlikimas ypač reikalavo komandinio susitelkimo, gebėjimo tartis ir bendradarbiauti, nes tik tariantis ir statant kaip komandai, statinys galėjo būti tvirtas ir nesugriūti. Kita užduotis atskleidė dalyvių kūrybinius, loginio mąstymo gebėjimus, nes iš geometrinių figūrų dėliojo įvairius paveikslus: šuniukus, namus, medžius, katinus, mašinas, dinozaurus…  Vėliau vaikai atliko programavimo kryptimis užduotį: pagal skaičių ir rodyklių nuorodas piešė paveikslą. Na, o paskutinė viktorinos užduotis buvo „juodai spalvota“: dalyviai turėjo iškelti hipotezę, kelias spalvas sumaišę, gautų juodą spalvą. Savo spėjimą patikrinti maišydami pasirinktas spalvas ir padaryti bandymo išvadą, arpavyko gauti juodą spalvą ar ne, kodėl pavyko ar nepavyko.

Atlikdami viktorinos užduotis vaikai galėjo tapti mokslininkais (S), atlikdami eksperimentų, technologais (T), naudodami skaitmeninius įrankius ir programuodami skaičiais ir kryptimis, inžinieriais (E) ir matematikais (M), kurdami aukščiausią statinį, menininkais, dėliodami geometrines figūras. Visa tai – patirtinis vaikų mokymasis susijungiantis į vieną raktinį žodį STEAM. Viktorinos metu priešmokyklinukai turėjo galimybę tobulinti savo mąstymo įgūdžius, dirbti komandoje, samprotauti, diskutuoti, sutelkti dėmesį, mokytis, spręsti problemas, stiprinti pasitikėjimo savimi jausmą, bendradarbiauti su bendraamžiais.

Viktorinos pabaigoje, teikdama apdovanojimus komandoms, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė pasidžiaugė, kad vaikai mokosi patys aktyviai veikdami, žaisdami, tyrinėdami. Visiems dalyviams linkėjo nesustoti smalsauti, stebėti, ieškoti, pažinti, nes pasaulis pilnas nuostabių dalykų, kuriuos reikia atrasti.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Mikaločienė

 

 

 

 

Dalintis