Tyrinėjimų savaitė 2021

  • 0 comments

Šiais mokslo metais visose lopšelio-darželio grupėse įgyvendinamas tęstinis projektas „STEAM lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Projektas rengiamas ir veiklos grupėse planuojamos mokslo metų pradžioje, didžiausias dėmesys yra skiriamas vaikų idėjų įgyvendinimui. Tapo tradicija, jog lapkričio mėnesį visų grupių vaikai pasineria į eksperimentines veiklas, nes organizuojame ir įgyvendiname  „Tyrinėjimų savaitę 2021“.

Kiekviena grupė rinkosi savo temą, priemones, laiką ir atlikimo būdus. „Drugelių“ grupės vaikai atliko net 3 eksperimentus –  STEAM laboratorijoje išsinagrinėjo magnetus ir svarstykles, o grupėje labiausiai jiems patiko pasigaminti varškę. ,,Kiškučių” grupės ugdytiniai tyrinėjo žmogaus kūną 5 pojūčių pagalba: skaičiavo, kiek kūno dalių turime po dvi ir kiek po vieną, matavo ir lygino tarpusavyje savo ūgius. Vaikai samprotavo ir praktiškai išbandė savo kūno galias – ką gali dešinė ranka, o ką kairė, ką gali dvi kojos ir ko negali viena, ar visos kūno dalys būtinos ir kodėl. Šių veiklų metu vaikai praplėtė žodyną, atliko kūrybinius darbelius, įtvirtino geometrines formas. ,,Šnekučių” grupės vaikai domėjosi magneto savybėmis ir galimybėmis. Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Ežiukų“ grupės vaikai iš putų ir mėlynos spalvos dažų darė debesėlį, įtvirtino mėlyną spalvą. Mažyliai sužinojo, kad uždėjus ant nuspalvintų putų popieriaus lapą, piešinys atsispaudžia ir išlieka jame. Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Žvirbliukų“ grupės mažyliai tyrinėjo obuolį. Vaikai sužinojo, kaip, turint du obuolius, juos galima padalinti penkiems vaikams. Skaičiavo, kiek obuolių turime. Obuolį perpjovus, tyrinėjo, kas yra obuolio viduje: surado sėklytes, skaičiavo, kiek jų yra. „Pelėdžiukų“ grupės vaikai iš medžio trinkelių statė pilis, iš akmenukų dėliojo naminius gyvūnus. Vaikai tyrinėjo, lietė akmenukus, medines trinkeles, suprato, kad akmuo šaltas. „Voveriukų“ grupės vaikai atliko eksperimentą – lavos lempa. Vaikai stebėjo, kas atsitinka, kai susimaišo actas su aliejumi: spalvotas actas nugrimzdo į dugną, o įdėjus šnypščiančią tabletę aliejus pradėjo “burbuliuoti”, susidarę burbuliukai atrodė tarsi judantys kamuoliukai. Vaikai suprato, kad aliejus yra lengvesnis už actą. „Skruzdėliukų“ grupės vaikai tyrinėjo spalvas veiklose „Stebuklingas krepšelis“. „Stebuklingame krepšelyje” vaikai ieškojo pagrindinių spalvų, kurias panaudojo eksperimente: susipažino su pagrindinėmis spalvomis, išmoko liejimo technikos, suprato kas atsitinka kai sumaišomos spalvos, tapydami išreiškė savo pomėgius, jausmus. „Giliukų“ grupės vaikai atliko eksperimentą su indų plovikliu ir pienu: į pieną mažais lašeliais lašino dažus, mirkė krapštuką su vata į indų ploviklį ir juo baksnojo į dažus piene. Vaikams buvo smagu išsiaiškinti, kad indų plovikliui susimaišius su pienu, spalvos pradėjo judėti. Priešmokyklinio ugdymo „„Nykštukai“ grupės vaikai atliko tyrimą „Nuo kokio kalno mašina rieda toliau ir greičiau?“.  Vaikai aiškinosi nuo kokio kalno mašina nurieda toliau ir greičiau. Vaikai prieš atlikdami tyrimą kėlė hipotezes (spėjo), kaip jiems atrodo, kuri mašina nuriedės toliau ir greičiau: ar nuo mažo, ar vidutinio, ar aukšto kalno. Iš medinių kaladėlių ir knygų „pastatė“ trijų skirtingų aukščių „kalnus“: mažą, vidutinį ir didelį. Nuo jų paleido riedėti žaislines mašinėles ir stebėjo, kaip jos rieda. Nuvažiuotą atstumą matavo pėdomis, liniuotėmis ir metru.  Pastebėjo, kad toliausiai nuriedėjo nuo aukščiausio kalno, o lėčiausiai nuo mažiausio kalno paleista mašinytė. Vaikai mokėsi (kai kurie jau išmoko) kelti hipotezę, ją patikrinti tyrimu, išsakyti savo nuomonę, paaiškinti, kodėl toliausiai nuriedėjo mašina nuo aukščiausio kalno. Taip pat mokėsi išmatuoti atstumą, naudodamiesi liniuote, metru ir pėdomis.

Šiemet išskirtinai džiaugiamės „Tyrinėjimų svaitės 2021“ veiklomis, įgyvendinamu STEAM projektu, mokytojų darbštumu, išradingumu ir kūrybiškumu. Labiausiai džiugina vaikų idėjų įgyvendinimas, gilesnis juos supančio pasaulio pažinimas, bei nesibaigiantys vaikų klausimai ir  puikios atradimų emocijos.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė

 

Dalintis