Nauja patirtis – mikrofoninis dainavimas

  • 0 comments

Šiandien, 2024 04 23 dieną, vokalinio ansamblio vaikai turėjo naują patirtį išbandyti dainavimą mikrofonu. Tiek ansamblyje, tiek duetu ir individualiai. Pamokos pradžioje vaikai buvo supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis veikiant garso aparatūrai. Kaip taisyklingai stovėti prie mikrofono, kad garsas sklistų gražiai ir kokybiškai. Ansamblio vaikai įdėmiai klausėsi instrukcijų, žinias pritaikė dainuodami mikrofonu, kai kuriems reikėjo

Plačiau

Pasirengimas ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui

  • 0 comments

Šių metų balandžio 18-19 ir 22-23 dienomis lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojai ir vadovai dalyvavo  Europos Sąjungos bendrai finansuojamo projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ (projekto kodas Nr. 10-014-P-0001) mokymuose „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams“. Mokymai skirti pasirengti ikimokyklinių programų atnaujinimui, trukmė 4 dienos. Mokymų lektorės Eglė Slaninaitė-Bučnė ir

Plačiau

Projektas „Keliaujantis teatras“ – galimybė vaikams atskleisti vaidybinius gebėjimus

  • 0 comments

Svarbi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo pasiekimų dalis – vaikų vaidybinė raiška, kuri padeda jiems visapusiškai tobulėti bei yra natūraliausias mažųjų saviraiškos būdas. Siekiant teatrinės raiškos priemonėmis žadinti vaiko kūrybines galias ir skatinti domėjimąsi teatro menu, su priešmokyklinio ugdymo grupių „Bitutės“ ir „Nykštukai“ vaikais, kurie lanko įstaigos ansamblį, sudalyvavome Skuodo vaikų lopšelio-darželio suorganizuotame

Plačiau

Įvertinimas už kryptingą STEAM ugdymą – kompetentingos STEM mokyklos ženklas

  • 0 comments

Įpusėjus balandžio mėnesiui pasiekė žinia, kad lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“, įvertinus pateiktas veiklas tarptautiniame STEM ženklo portale STEM School Label, pakartotinai suteiktas kompetentingos STEM mokyklos ženklas. Jis Briuselio STEAM School Label platformos ekspertų suteikiamas už tikslingą ir kryptingą STEAM ugdymo strategijos įgyvendinimą.  Ženklas gautas vertintojams įvertinus įgyvendintas veiklas, atitikus visus reikalingus kriterijus ir pateikus įrodymus, kaip į

Plačiau

Profesinių kompetencijų plėtotė

  • 0 comments

Šis pavasaris Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ gausus renginiais ir gerosios patirties praktikų sklaida. Balandžio 4 d. mūsų įstaigoje vyko metodinė diena „Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo profesinių kompetencijų plėtotė per vaiko ir pedagogo sąveiką“. Dalyviai – Skuodo r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Savo patirtimis dalijosi ir pranešimus skaitė direktorė Zita Domarkienė, direktorės pavaduotoja

Plačiau

Kiškių Velykos

  • 0 comments

Kovo 29 dieną mūsų darželyje vyko šventinis rytmetys su Velykų bobute (Kristina Kaunienė) ir linksmuoliais kiškiais (Laura Stonkuvienė ir Ieva Tamašauskienė). Mūsų miela Velykų bobutė kvietė mus visus kurti raštus margučiams ir dalintis Velykų džiaugsmu, o kiškiai, kurie buvo tikri šventės džiaugsmingo šurmulio vedliai, kvietė vaikus džiaugsmingai šėlti. Kiškiai organizavo estafetes, žaidimus su balionais, kur

Plačiau

Pilietinis ugdymas stiprina meilę gimtajam kraštui nuo vaikystės

  • 0 comments

Norime pasidžiaugti, jog sulaukėme neeilinių svečių – Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 3-osios rinktinės štabo ir aprūpinimo kuopos kariūnų. Vyresniųjų grupių vaikai dalyvavo edukacijoje apie kario profesiją. Buvo smalsu klausytis, stebėti ir paliesti įvairią karių amuniciją ir aprangą. Kariūnai aprengė lopšelio-daželio direktorę Zitą Domarkienę saugia ekipuote, aprangos svoris buvo tikrai nemenkas. Dėkojame už iniciatyvą

Plačiau

,,Švari gamta – sveikas ir judrus vaikas“

  • 0 comments

Kovo 27 dieną mūsų darželyje ,,Skruzdėliukų“ grupės vaikams ir tėvams vyko sportinė šventė. Ši šventė ne tik suteikė puikią galimybę tėvams ir vaikams praleisti laiką kartu, bet ir pabrėžė mūsų įsipareigojimą aplinkos saugojimui. Organizuojant šią šventę mes, ,,Skruzdėliukų“ grupės mokytojos (Laura ir Adolfina), siekėme ne tik skatinti aktyvų gyvenimo būdą, bet pabrėžti tvarumo svarbą. Sportinės

Plačiau