Profesinių kompetencijų plėtotė

  • 0 comments

Šis pavasaris Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ gausus renginiais ir gerosios patirties praktikų sklaida.

Balandžio 4 d. mūsų įstaigoje vyko metodinė diena „Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo profesinių kompetencijų plėtotė per vaiko ir pedagogo sąveiką“. Dalyviai – Skuodo r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Savo patirtimis dalijosi ir pranešimus skaitė direktorė Zita Domarkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ieva Tamašauskienė, Reda Šaulinskė ir Kristina Kaunienė. Pranešimų tematika aprėpė lyderystės, tvarumo, aplinkų pritaikymo, emocijų atpažinimą ir suvaldymą ugdant specialiųjų poreikių vaikus ir darbo mišrioje grupėje sritis.

Balandžio 9 d. Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ komanda vyko į metodinę dieną „Ekologinio ugdymo žingsniai darželyje“, kurią organizavo Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Buvo smagu  išgirsti Nidos lopšelio-darželio vaikų pasveikinimą, pasidžiaugti lopšelio-darželio vidaus ir lauko erdvėmis, naudinga ir įdomu dalintis vaikų ugdymo metodika. Mūsų ikimokyklinio ugdymo mokytojos Laura Stonkuvienė ir Reda Šaulinskė pristatė pranešimus apie ekologinio ir tvarumo ugdymo patirtis mūsų darželyje. Savo veiklas pristatė kolegės iš Nidos ir Skuodo r. Ylakių lopšelių-darželių.

Mokytojų bendradarbiavimas ir dalijimasis – tai profesinio augimo ir įsivertinimo sėkmės garantas. Džiaugiamės šiltu bendravimu su kolegėmis iš kitų įstaigų, mezgame ryšius, mokomės vieni iš kitų ir planuojame bendras šiuolaikiškas veiklas mūsų vaikams.

 

Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė

 

Dalintis