„Žvirbliukai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „ŽVIRBLIUKAI“
(2-3 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:

Danguolė Vaitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Kristina Gureckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir Lina Stonkė, vaikų priežiūros darbuotoja.

„ŽVIRBLIUKŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS: 

  • Visada pasisveikinu ir atsisveikinu.
  • Esu draugiškas ir mandagus.
  • Valgydamas nekalbu.
  • Mokausi mokytis.
  • Pažaidęs susitvarkau žaislus.

Ikimokyklinio ugdymo „Žvirbliukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ parengtą „Ikimokyklinio ugdymo programą“, „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, integruojame sveikatingumo ugdymo  programą „Šitaip auga Ąžuolėliai“.

Grupėje iki gruodžio mėnesio pabaigos vykdomas kalbėjimo ir komunikacijos projektas „Aš bendrauju, kai kalbu“. Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme. Nuo spalio mėnesio pradžios iki balandžio mėnesio pabaigos vykdomas STEAM projektas „Skaičių šalyje“. Projekto tikslas: tyrinėjant, eksperimentuojant susipažinti su skaičiais, mokytis skaičiuoti.

Grupėje, dirbdamos su vaikais, vadovaujamės ugdymo prioritetais: kurti pasitikėjimu grįstus santykius su kiekvienu vaiku; ugdyti individualius kiekvieno vaiko poreikius; užtikrinti kiekvieno vaiko saugumą ir sveikatą; išnaudoti kiekvieną palankią situaciją vaikų gebėjimų ugdymui; skatinti vaikų norą pažinti pasaulį, etnines tautos tradicijas; gerbti pagrindinį vaikų gyvenimo būdą – žaidimą.

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.