„Ąžuoliukas“ – pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla!

  • 0 comments

Gegužės mėnesį Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenę pasiekė džiugi žinia – mūsų įstaiga pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla! 

Lopšelyje-darželyje nuolat didelį dėmesį skiriame vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, emociniam ugdymui, psichologiniam atsparumo lavinimui, judėjimo ir aktyvių žaidimų organizavimui. Mokytojų siūlymu ir bendruomenės sutarimu buvo parengta ilgalaikė Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ sveikatos stiprinimo programa ,,Augam stiprūs kaip ąžuoliukai“ 2023–2028 m. Programos tikslas – bendromis įstaigos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangomis kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo sistemą,  ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.  Prioritetas – sveikas, saugus ir laimingas vaikas. Programa teikta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijai, kuri įsteigta Lietuvos higienos instituto Sveikatos stiprinimo centre. Programa buvo įvertinta teigiamai ir Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ įsitraukė į Sveikų mokyklų tinklą bei tapo Sveikatą stiprinančia mokykla.

Džiaugiamės šiuo pasiekimu ir pripažinimu, juk sveikatinimo veiklose dalyvauja visa lopšelio-darželio bendruomenė bei partneriai. Mūsų laukia daug smagių užsiėmimų, žaidimų, judėjimo veiklų, renginių, švenčių ir įvairiausių mokymu. Augsime linksmesni ir sveikesni!

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė

Dalintis