Tausokime savo aplinką

  • 0 comments

Kiekvienais metais birželio 5-ąją yra minima Pasaulinė aplinkos diena, kurią paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 1972 m. Stokholme vykusios tarptautinės konferencijos, skirtos globalinėms aplinkos problemoms spręsti, atidarymo metu. Konferencijos dalyviai, 115 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai, pareiškė, kad gamtos ištekliai, įvairios ekosistemos turi būti išsaugotos ateities kartoms.

Ši diena yra svarbi kiekvienam žmogui. Jungtinės Tautos siekia informuoti pasaulio visuomenę įvairiais aplinkosaugos klausimais bei ragina politikus imtis konkrečių veiksmų.

Aplinkos apsauga šiandien tampa vis aktualesnė ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje.  Vienas pagrindinių dokumentų, nuolat rengiamų nuo 1996-ųjų metų, yra Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija. Šiame dokumente išskirtos keturios pagrindinės ilgalaikės aplinkos apsaugos politikos sritys: darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, aplinkos kokybės gerinimas, ekosistemų stabilumo išsaugojimas ir klimato kaitos švelninimas bei prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių. Kartu su šia strategija yra parengta Lietuvos aplinkos vizija iki 2050 metų. Visi šie veiksmai ir toliau skatins Lietuvos ekonominę pažangą kartu su Lietuvos „žaliosios“ ekonomikos kūrimu, suteiks galimybę taikyti pažangius technologinius sprendimus bei išlaikys kokybišką ir pilnavertį palikimą savo būsimoms kartoms.

Kiekvienas turėtume susimąstyti, kaip prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Labai svarbu yra mažinti vartotojiškumą: turėtume vartoti mažiau plastiko, vietoje asmeninio automobilio dažniau rinktis viešąjį transportą arba dviratį, rūšiuoti atliekas ir t.t. Kaip išsaugoti mus supančią aplinką ir pakeisti  mūsų blogiausius kasdienius įpročius, skaitykite čia:  https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1398392/lietuviu-mokslininke-apie-blogiausius-musu-kasdienius-iprocius-ir-ka-keistu-zmoniu-mastyme-siulyciau-negalvoti-kad-protas-gali-viska

Aplinkos apsaugos tema buvo gvildenama ir lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Visą birželio mėnesį vaikai žiūrėjo animacinius-mokomuosius filmukus bei dokumentinius filmus, skirtus mūsų planetos išsaugojimui. Po filmukų kartu su mokytojomis vaikai diskutuodavo, kaip nešiukšlinti kur nereikia, kaip rūšiuoti šiukšles ir kur galima panaudoti antrines žaliavas, kodėl negalima deginti žolės ir t. t. Visas šias žinias dar labiau pagilino užsiėmimai lauke: vaikai nuolat stebi „Vabalų viešbutį“, esantį darželio kieme, ir žino, kad negalima skriausti vabaliukų, padeda prižiūrėti tik šį pavasarį pasodintas obelaites, dažnai lankosi netoliese esančiame parke, prie jame tekančio upelio, kad išgirstų gamtos  garsus, pasigėrėtų puikiais vaizdais. Be to, kiekviena grupė turi savo gamtos tyrinėjimo kampelį.

Aiškindami apie aplinkosaugos problemas ir vesdami vaikus gamtos pažinimo keliu, ugdome jų meilę gamtai, mokome joje tvarkingai žaisti, dirbti, padedame vaikams ugdytis darbštumą, jautrumą, užuojautą.

Dalintis