Naujienos

Žemės diena

  • 0 comments

         Šiemet paminėti Žemės dieną pakvietė lopšelio-darželio ,,Giliukų“ grupės auklėtiniai kartu su auklėtoja Danute Bružiene, padedant meninio ugdymo mokytojai Adolfinai Varkojienei. Vaikai sveikino sugrįžusius paukščius, pamėgdžiojo jų balsus,atbundančią gamtą sutiko eilėraštukais ir dainomis. Po renginio vaikai darželio kieme įkėlė inkilėlį paukšteliams, kurį padarė Mato Venckaus tėvelis. Gražu, kai žemę sveikina vaikai.           Juk tiesą pasakė

Plačiau

Kovo darbai ,,Ąžuoliuke”

  • 0 comments

     Žiemos darbai nudirbti, pavasariniai dar neprasidėję – anksti dar grūdą į žemę berti, daigelius gėlynan sodinti. Tik palangės daigynėlių pamiršti nevalia – vis laistyti reikia, kad saulutė juos augintų bet nedžiovintų.      Jei yra noras ir rankelės darbščios – gražių gražiausių darbelių pasidaryti galima. Kovą pradėjo Kaziuko mugė, čia pat Verbų sekmadienis ir Gandrinės,

Plačiau

Priešmokyklinukai Darbėnų gimnazijoje

  • 0 comments

          Kai tik neužgriūva pusnimis keliai ir nespaudžia ligos, meninio ugdymo mokytoja Adolfina Varkojienė kviečia priešmokyklinukus dalyvauti kasmetiniame Darbėnų gimnazijos renginyje „Žemaitėlių ruoda“. Š.m. kovo 20 d. priešmokyklinukai „Pelėdžiukų“ grupės vaikai, jų auklėtoja Sigita Lubienė ir mokytoja Adolfina dalyvavo etnokultūriniame saviraiškos festivalyje Darbėnuose. Informaciją galima rasti laikraštyje „Pajūrio naujienos“ (2013-03-26) straipsnyje „Prisiminė žemaitišką žodinį palikimą“.

Plačiau

Dėl 2% pajamų mokesčio paramos skyrimo

  • 0 comments

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad palaikote mūsų idėjas kurti geresnes ugdymosi aplinkas vaikams skirdami 2% pajamų mokesčio sumos. Šios lėšos yra naudojamos vaikų ugdymosi aplinkų kūrimui, o šių metų prioritetas- lauko aplinkų kūrimas. Prašau Jūsų remti Lopšelį-darželį „ĄŽUOLIUKAS“ pagal labdaros ir paramos įstatymą pervesdami iki 2% pajamų mokesčio sumos. Informaciją dėl 2 % pervedimo rasite puslapyje https://www.vmi.lt/cms/web/guest/apie-prasyma-fr0512

Plačiau

Metodinė diena „Pedagogų ir tėvų partnerystė siekiant tautinės savimonės plėtojimo vaikų saviraiškoje“.

  • 0 comments

      Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai kovo 6 d. buvo pakviesti dalyvauti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogų surengtoje metodinėje dienoje „Pedagogų ir tėvų partnerystė siekiant tautinės savimonės plėtojimo vaikų saviraiškoje“. Dalyvius pasitiko ir žemaičių tarme pasveikino „Pelėdžiukų“ grupės vaikai su auklėtojomis ir meninio ugdymo mokytoja Adolfina Varkojiene. Renginio svečias Egidijus Skarbalius, Klaipėdos universiteto doktorantas, kalbėjo apie

Plačiau

,,Kiekvienoj troboj sava šnekta”

  • 0 comments

2013 m. kovo 1 d. auklėtojos Sigita Lubienė ir Kristina Kaunienė su vaikais dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žuvėdra” edukaciname renginyje, skirtame Tarmių dienai paminėti ,,Kiekvienoj troboj sava šnekta” pagal respublikinį projektą ,,Kalbos skrynelę pravėrus”.    

Plačiau

Baltučiu takučiu

  • 0 comments

              Lietuvos Respublikos Seimas 2013-uosius paskelbė Sveikatingumo metais. Nuo pat vaikystės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas – reikšmingas sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiksnys. Puoselėjant sveikatą svarbu ne tik sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi aplinkos sąlygas, bet ir laiku suteikti žinių, formuoti tinkamą požiūrį į sveikatą, tam tikras nuostatas ir įgūdžius bei saugaus elgesio įpročius. Kretingos lopšelio-darželio

Plačiau

Žemaičių tarmės šventė

  • 0 comments

       Šiais laikais kiekviena tauta siekia išsaugoti savo kalbą kaip vieną iš tautos ypatybių. Kalba kiekvienos tautos mąstymo išraiška. Savo kalba tauta perteikia savitą pasaulio suvokimo būdą.       Vasario 21-ąją Jungtinės tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios gimtosios kalbos diena.O Lietuvos Respublikos seimas , atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, priėmė

Plačiau

,,Mano kepaliukas”

  • 0 comments

   Lopšelio-darželio vyresniųjų grupių ugdytiniai dalyvavo edukacinėje-praktinėje programoje ,,Mano kepaliukas”. Programos vedėja visus supažindino su naudinga ir įdomia informacija apie duonos kelią nuo grūdo iki stalo. Laimingi vaikai rankose laikė savo iškeptą šiltą duonos kepaliuką, dalijosi įspūdžiais, o visas darželis tądien kvepėjo šviežia duonele.  

Plačiau

Atmintis gyva, nes liudija

  • 0 comments

Pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija” Tarptautinio istorinio teisingumo komisijos kvietimu dalyvavo ,,Ąžuoliuko” priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir jų auklėtojos.  

Plačiau